• /

TURISTIČKA ČLANARINA

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) utvrđena je obaveza plaćanja članarina u turističkim zajednicama.

Turistička članarina plaća se prema razredu turističkog mjesta kojima su određeni slijedeći koeficijenti:

RAZRED                NASELJE                                                                      KOEFICIJENT

A                              Orebić                                                                                      0,20 %

B                              Viganj, Lovište, Kučište, Stankovići (Mokalo)                         0,184%

C                              Trstenik, Potomje                                                                   0,16 %

D                               Ostala mjesta                                                                         0,144 %

Iznos članarine izračunava se na slijedeći način: ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencije prometa (bez boravišne pristojbe naplaćene po noćenju) množi se s koeficijentom mjesta.

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:

Primatelj: TZ općine Orebić, prolazni račun

Broj računa primatelja: HR0810010051730827159

Model :67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB

Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

Ispunjeni TZ obrazac zajedno sa kopijom uplatnice potrebno je dostaviti u poreznu upravu u Korčuli do 28.02.ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
TZ obrazac

Accomodation search

Stay in touch
Web site links

Croatian National Tourist Board

The official site of 
Dubrovnik and Neretva County Tourist Board    Visit Pelješac