Javni poziv za kandidiranje manifestacija

Temeljem Programa rada za 2021. godinu, Turistička zajednica Općine Orebić objavljuje

 

 JAVNI POZIV

za kandidiranje manifestacija i projekata za dodjelu potpore prema Programu rada za 2021.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Općine Orebić (dalje u tekstu: TZOO) za manifestacije i projekte koji podižu kvalitetu turističke ponude općine Orebić, doprinose rastu broja gostiju i povećanju potrošnje te promoviraju općinu Orebić kao zanimljivo turističko odredište.

Sredstva potpore odobravati će se za organizaciju i realizaciju:


1. kulturnih manifestacija

2. zabavnih manifestacija

3. sportskih manifestacija

4. eno-gastronomskih manifestacija

5. ekološke manifestacije

6. ostalih manifestacija

7. projekata kojim se uređuje okoliš u općini Orebić

8. projekti kojima se podiže svijest o ekologiji

 

Turistička zajednica poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe (jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva, zadruge, udruge, ustanove, klubove i dr.) da kao organizatori manifestacija dostave svoje zahtjeve za dodjelu financijske potpore.

Podnositelj zahtjeva treba dostaviti TZOO projekt manifestacije i jasno obrazloženje za koji se dio projekta tražite sredstva, podatke o korisniku (pravni status, naziv, adresu, kontakt) i informaciju o udjelu sufinanciranja projekta od strane drugih subjekata.

Obveze korisnika su:

·        sredstva potpore iskoristiti namjenski za realizaciju manifestacije za koju je dobio financijsku potporu

·        TZOO dostaviti izvješće o korištenju sredstava s odgovarajućom dokumentacijom koja potvrđuje navode izvješća, te dostaviti po potrebi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

Rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje je 15. travnja 2021.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu:

Turistička zajednica Općine Orebić

Zrinsko Frankopanska 2

20250 Orebić

 

Prije donošenja konačne odluke o odabiru TZOO zadržava pravo od podnositelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja projekta bez posebnog obrazloženja. O odabranim projektima podnositelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

 

Predsjednik TZO Orebić

Tomislav Ančić

25.01.2021.


izvjestaj_obrazac_događanja.pdf
kandid_obrazac_događanja.pdf