Zakonodavni okvir

ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_990.html

 

ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html

 

PRAVILNIK O NAJNIŽEM I NAJVIŠEM IZNOSU TURISTIČKE PRISTOJBE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html

 

ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_991.html

 

PROPISI IZ TURIZMA - MINT

https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/10