Potpore, bespovratna sredstva i donacije


Temeljem programa rada TZO Orebić dodjeljuje potpore za organizaciju manifestacija i ostalih događanja na našem području.

 

Odobrena sredstva u 2019:

Udruga mladih Orebić - 1.500 kn

Klapa Nava  - 17.000 kn

Hrvatski dom Viganj Kuvenat - 18.000 kn

Udruga pelješki vinski puti - 15.000 kn

Ogranak matice hrvatske Orebić - 15.000 kn

Hrvatska čitaonica Donja Banda - 3.000 kn

Hrvatska narodna čitaonica Oskorušno - 3.000 kn

Hrvatska glazba Potomje - 5.000 kn

Udruga mladih Dingač - 5.000 kn

Udruga Trstenik - 10.000 kn

PŠU Peliška jedra -  87.000 kn

Liga protiv raka Korčula-Pelješac-Lastovo-Mljet - 30.000 kn

 

Odobrena sredstva u 2020:

Klapa Geta - 12.000 kn

Liga protiv raka Korčula-Pelješac-Lastovo-Mljet - 10.000 kn