Poziv - oglašavanje u Funhunteru 2018

Poziv – oglašavanje u Funhunteru 2018

Funhunter je turistički vodič za cijeli Pelješac koje se izdaje u suradnji s Turističkom zajednicom Ston, Janjina, Trpanj i Orebić. Minimalna naklada je 13.000 komada i distribucija će se vršiti preko info turističkih ureda tako da će svaki gost koji dođe na Pelješac dobiti svoj primjerak.

OGLAŠAVANJE

Oglašavanje u turističkom vodiču za Pelješac "Funhunter 2018." ostvarujete zakupom oglasnog prostora.

Najmanji mogući modul za oglašavanje je jedna stranica.

Cijena oglašavanja jedne stranice je 1.250,00 kn (PDV uključen)

U suradnji sa TZ općina Orebić, Ston, Janjina, Trpanj izdaje:

IMPERATIV agencija za marketing

Mažuranićevo šetalište 38, 21000 Split

tel. 021/ 332 807

e-mail: info@imperativ.hr