Turistički plan razvoja povijesne jezgre Orebića

TZO Orebić je naručitelj dokumenta kojim se planira turistički razvoj povijesne jezgre Orebića. Izrađivač dokumenta je Institut za turizam iz Zagreba.

Na slijedećem linku: http://goo.gl/R5Rg18 je finalna verzija dokumenta.

Javna prezentacija dokumenta, sukladno metodologij izrade plana, održati će se uskoro i o istoj ćete biti obaviješteni putem sredstava javnog priopćavanja.

NAPOMENA: primjedbe, sugestije i ispravci u dokumentu mogu se poslati na e-mail: planovi.razvoja.turizma@gmail.com